(VIDEO) Petar Škorić: Zakon o komunalnom gospodarstvu treba ponuditi rješenja

Jučer sam u Hrvatskom saboru reagirao na prvo čitanje izmjena i dopuna Zakona o gospodarstvu, koji bi trebao ponuditi bolja komunalna rješenja i poboljšati uslugu građanima.

Zbog zaštite tržišnog natjecanja ne može se uvjetovati komunalnim društvima bavljenje isključivo komunalnom djelatnošću, jer će takav pristup u mnogim područjima stvoriti niz organizacijskih, operativnih, ali i gospodarskih i socijalnih problema.

Riječ je o nekoliko različitih djelatnosti koje trgovačka društva obavljaju uz osnovnu djelatnost i koje omogućavaju pružanje kompletne usluge na jednom mjestu. Kao primjer istaknuo sam Gradsko pogrebno društvo Lovrinac koje pruža kompletnu uslugu od organizacije pokopa, preuzimanja i prijevoza pokojnika, 24 satnog dežurstva i intervencija u različitim nesrećama, prodaji pogrebne opreme, cvjećarstvu i klesarskim uslugama. Ako ćemo uzimati Lovrincu i drugim tvrtkama određene profitabilne djelatnosti, pitanje je hoće li itko drugi preuzeti rješavanje neprofitabilnih poslova, kao i koliko će se takav pristup odraziti na povećanje cijene pogrebnih troškova?!. Tko će vršiti nadzor nad tim poslovima i visini cijena usluga, a što se izravno kosi s primjenom načela zaštite javnog interesa i načela učinkovitosti iz čl. 4 prijedloga zakona i direktno utječe na standard građana?

Puno je tu otvorenih pitanja, te stoga predlažem da se Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ne stavlja izvan snage, što bi značilo da prijevoz i preuzimanje pokojnika mogu vršiti i komunalna društva (koja su za isto ishodila rješenja pri nadležnim Uredima državne uprave) te ovu djelatnost obavljaju na tržištu zajedno s privatnim gospodarskim subjektima.

Stoga predlažem da se čl. 36. stavak 3. koji glasi:

“Trgovačko društvo obavlja isključivo povjerenu komunalnu djelatnost i ne može istovremeno obavljati drugu tržišnu gospodarsku djelatnost.”

Promijeni na način da sada glasi:

“Trgovačko društvo obavlja povjerenu komunalnu djelatnost kao osnovnu djelatnost za koju je registrirano, te uz nju može obavljati i druge gospodarske djelatnosti koje su usko povezane s osnovnom djelatnosti.”

Zaključno, bitno je imati na umu pijetet prema pokojnicima te osnovno načelo Zakona o komunalnom gospodarstvu a to je načelo zaštite javnog interesa.