Zajednica utemeljitelja HDZ-a je zasebna organizacijska cjelina koja okuplja članove HDZ-a iz razdoblja osnivanja i izgradnje stranke do 20. travnja 1990. godine koji žele pridonositi očuvanju jedinstva Hrvatske demokratske zajednice i jačanju njezine društvene uloge na izvornim principima utemeljitelja prvog predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana.

Članovi Zajednice sudjeluju u radu stranke izravno sukladno programskim aktivnostima te putem svojih predstavnika u tijelima stranke.

Predstavnici Zajednice posebno sudjeluju u svim raspravama koje se vode u svezi položaja utemeljitelja te njihovim pravima i interesima.

Osnivačka skupština HDZ-a Split u hotelu „Marjan“, 6.siječnja 1990.

Izvadak iz Pravilnika o ustroju i djelovanju Zajednice utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman“:

Uvjeti za stjecanje članstva

Članak 6.

Članovi Hrvatske demokratske zajednice koji su sudjelovali u osnivanju i izgradnji stranke zaključno do prvih višestranačkih izbora u Republici Hrvatskoj (22. travnja 1990. godine).

Članak 7.

1) Član HDZ-a koji želi postati članom Zajednice mora uz valjanu iskaznicu HDZ-a ispuniti i pristupnicu Zajednice.

2) Pristupnica se podnosi dotičnom Županijskom odboru Zajednice.

3) Uz pristupnicu dostaviti i vjerodostojni dokaz o datumu učlanjenja u HDZ.


ŽO Splitsko-dalmatinske županije
tel. 021/361-600, fax. 021/343-600
Bihaćka 2, 21000 Split
E-adresa: utemeljitelji-sd@hdz.hr

Facebook stranica

HDZ u SPLITU 1989./1990.: Kroz dokumente Službe državne sigurnosti komunističke Hrvatske – Povodom 30. obljetnice osnutka Hrvatske demokratske zajednice u Splitu.  Preuzmite knjigu u PDF formatu (veličina: ~75mb)


Članak o osnivanju HDZ-a u Splitu koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, ponedjeljak, 19.10.2020. Preuzmite PDF cijelog članka


Članak o osnivanju HDZ-a u Splitu koji je objavljen u glasilu Zajednice utemeljitelja HDZ-a ”dr. Franjo Tuđman”, “Snaga zajedništva”, broj 9, kolovoz 2020. Preuzmite PDF cijelog članka


Video: Osnivačka skupština Hrvatske demokratske zajednice u Splitu
06. 01. 1990. (trajanje: 2:47:56)

Dokumentarni film povodom 30. obljetnice utemeljenja Hrvatske demokratske zajednice u Splitu.