Kotarski izbori u Gradu Splitu održat će se 4. rujna, a Hrvatska demokratska zajednica na ove izvore izlazi pod sloganom “Odgovorno za naš kvart”. Jedina smo opcija koja je u svakom kotaru i mjesnom odboru u Splitu ponudila listu sa 7 kandidata za kotarske vijećnike pokazujući da nam je svaki kvart jednako bitan i nudeći građanima mogućnost demokratskog izbora.

Naše liste predstavlja 238 kandidata koje odlikuje žar, volja i predanost da u svojim sredinama i kotarevima sljedeće četiri godine volonterski i građanski odgovorno pomognu da se realiziraju projekti potrebni za bolji i ugodniji život. Među kandidatima su neka dobro poznata lica, ali i mlađi ili novi kandidati kao i neki nestranački pojedinci koji su željeli dati svoj doprinos.

Nudeći liste u svim kvartovima u Gradu Splitu potičemo vas građane da iziđete na izbore i date nam svoje povjerenje i podršku.

U nastavku donosimo popis svih kandidata na listama HDZ-a Split:

Gradski kotar Bačvice

 1. Ivica Budimir
 2. Josip Milić
 3. Željko Mišić
 4. Kristina Nuić-Prka
 5. Ivan Vrgoč
 6. Veni Žitko
 7. Antonia Burica

Gradski kotar Blatine-Škrape

 1. Julija Budimir Bekan
 2. Jakov Ćaleta
 3. Antonio Šunjić
 4. Nora Kulić
 5. Vedrana Igrec
 6. Josip Bobanac
 7. Ante Glavaš

Gradski kotar Bol

 1. Jure Madunić
 2. Tonči Vujnović
 3. Zlatan Leko
 4. Edita Maretić Dimlić
 5. Ivan Čorić
 6. Tanja Odrljin
 7. Ena Matković

Gradski kotar Brda

 1. Ivana Runjić
 2. Mate Omazić
 3. Mario Žunić
 4. Ante Zorica
 5. Anđela Čorić
 6. Mislav Šimundža
 7. Ivan Vukorepa

Gradski kotar Grad

 1. Vlatko Bratulić
 2. Hrvoje Jelinović
 3. Denis Kulušić
 4. Jadranka Huljev
 5. Ante Mrčela
 6. Mate Bandur
 7. Bruno Stričević

Gradski kotar Gripe

 1. Leo Kuzmanić
 2. Joško Špeh
 3. Klaudija Komar
 4. Hrvoje Raos
 5. Sara Bralić
 6. Marita Šegvić
 7. Marin Giljanović

Gradski kotar Kman

 1. Josip Župić
 2. Antonia Bradašić
 3. Ivan Čulić
 4. Mia Babić
 5. Viktor Brekalo
 6. Robert Budimir
 7. Ilija Protuđer

Gradski kotar Kocunar

 1. Stipe Radanović
 2. Jasminka Lemo
 3. Milena Jurić
 4. Silvana Marušić Vujević
 5. Ivan Ćatipović
 6. Ivanka Franceska Dabro
 7. Ante Ljubičić

Gradski kotar Lokve

 1. Petar Ljubičić
 2. Željko Janković
 3. Toni Kalebić
 4. Bruno Slišković
 5. Milan Mujan
 6. Ana Kerum Tente
 7. Nada Palada

Gradski kotar Lovret

 1. Ivan Torlak
 2. Siniša Jonjić
 3. Joško Gaćina
 4. Ines Ivić
 5. Joško Miše
 6. Miran Buljan
 7. Dominik Nevešćanin

Gradski kotar Lučac-Manuš

 1. Ivica Tomičić
 2. Marija Bilić
 3. Marko Franić
 4. Luka Budić-Leto
 5. Duje Ševo
 6. Marko Cvitan
 7. Josipa Tomičić

Gradski kotar Meje

 1. Ante Bekavac
 2. Josip Subašić
 3. Željko Neveščanin
 4. Ivan Stanojević
 5. Anđela Blažević
 6. Višnja Miše
 7. Filip Parat

Gradski kotar Mejaši

 1. Toni Piplica
 2. Ivan Prolić
 3. Boris Babić
 4. Andrea Šućur
 5. Goran Kozić
 6. Antonia Vulić
 7. Josipa Lizatović

Gradski kotar Mertojak

 1. Jagoda Cicvarić Goreta
 2. Dražen Nikolić
 3. Damir Bilandžić
 4. Nediljko Čepo
 5. Ana Vukman
 6. Velimir Čurčija
 7. Maja Dželalija

Gradski kotar Neslanovac

 1. Marijan Bašić
 2. Martina Vučković
 3. Mirko Božidar
 4. Paško Prnjak
 5. Jakov Juretić
 6. Željko Đapić
 7. Mirko Prančević

Gradski kotar Plokite

 1. Luka Čelar
 2. Tonći Bekavac
 3. Robert Vukšić
 4. Jakša Božanić
 5. Marija Palaversa
 6. Zdravko Zoričić
 7. Čedomir Babić

Gradski kotar Pujanke

 1. Ante Milić
 2. Slaven Topić
 3. Mate Glavinić
 4. Mate Pranjić
 5. Anamarija Penava
 6. Ivan Šimundić
 7. Mladen Galić

Gradski kotar Ravne njive

 1. Mirko Ramljak
 2. Ante Kraljević
 3. Lovre Ćatipović
 4. Svjetlana Stazić
 5. Andrej Matanović
 6. Ivica Kotarac
 7. Marko Bota

Gradski kotar Sirobuja

 1. Hrvoje Balić
 2. Marija Rako
 3. Marijan Zec
 4. Mirko Latković
 5. Ljubica Radoš
 6. Mate Radić
 7. Marko Jurković

Gradski kotar Spinut

 1. Hrvoje Jelić
 2. Darija Najev Jurač
 3. Andrija Čaljkušić
 4. Jelena Kukić
 5. Luka Androja
 6. Jure Nevešćanin
 7. Matea Grbeša

Gradski kotar Split 3

 1. Ivana Relata
 2. Jure Jukić
 3. Josip Miloš
 4. Josip Mršić
 5. Antonio Petričević
 6. Ante Jukić
 7. Stipe Čogelja

Gradski kotar Sućidar

 1. Hrvoje Goreta
 2. Duje Koceić
 3. Domagoj Bajić
 4. Jelena Laća Mrdeža
 5. Bernarda Lovrinčević
 6. Ivica Balarin Đipalo
 7. Miljenko Modrić

Gradski kotar Šine

 1. Ivan Knežević
 2. Jozo Leko
 3. Goran Milinović
 4. Sara Lalica
 5. Antonio Malenica
 6. Paula Karmela Matković
 7. Zdenko Ivan Petričević

Gradski kotar Trstenik

 1. Zvonimir Vidović
 2. Antonio Budić
 3. Bruno Gudelj
 4. Lovre Perajica
 5. Antonia Begonja
 6. Josip Gojak
 7. Šime Kovačić

Gradski kotar Varoš

 1. Luka Smoljko
 2. Danijel Buzov
 3. Karmen Matić
 4. Jakša Pavić
 5. Daniela Gudić
 6. Mihovil Martić
 7. Miroslav Raos

Gradski kotar Visoka

 1. Ivan Bikić
 2. Josip Mihanović
 3. Ivan Lovrinčević
 4. Jurica Prgomet
 5. Jure Alilović
 6. Ankica Pervan
 7. Nediljko Kujić

Gradski kotar Žnjan

 1. Jakša Balov
 2. Krešimir Čaljkušić
 3. Lara Svaguša
 4. Domagoj Matijević
 5. Ana Buličić Krespi
 6. Josip Bekavac
 7. Stjepan Vučetić

Mjesni odbor Kamen

 1. Petar Varvodić
 2. Mate Pocrnjić
 3. Željko Čelebija
 4. Ivana Grabić
 5. Matea Mamić
 6. Marko Matić
 7. Mateo Runjić

Mjesni odbor Sitno Donje

 1. Jurica Jurišić
 2. Nediljko Ugrin
 3. Tonći Mihanović
 4. Rafael Ugrin
 5. Petar Milin
 6. Luka Jurišić
 7. Ivan Ugrin

Mjesni odbor Sitno Gornje

 1. Ante Gabrić
 2. Luka Bartulin
 3. Zdravko Gabrić
 4. Matilda Radelja
 5. Antonio Juretin
 6. Špiro Gruica
 7. Mate Radelja

Mjesni odbor Slatine

 1. Roko Baras
 2. Roko Nakir
 3. Duje Balić
 4. Suzana Ljilja
 5. Vjekoslav Radun
 6. Ivan Pavičin
 7. Mario Andrijolić

Mjesni odbor Srinjine

 1. Zrinka Mužinić Bikić
 2. Alen Ćaleta
 3. Ante Muše
 4. Ksenija Juričić
 5. Ana Jurčić
 6. Ivan Barać
 7. Lucija Čović

Mjesni odbor Stobreč

 1. Vlado Tandara
 2. Nikolina Mihanović
 3. Duško Sićenica
 4. Dino Knezović
 5. Duje Amižić
 6. Kristijan Parlov
 7. Ivan Bačak

Mjesni odbor Žrnovnica

 1. Tomislav Đonlić
 2. Anđelko Mihanović
 3. Branko Solje
 4. Ana Pocrnjić
 5. Ante Domljanović
 6. Antonio Prodan
 7. Silvana Srdanović Kalinski