Bruno Stričević
PREDSJEDNIK
Miroslava Ćosić
POTPREDSJEDNICA
Josip Milić
POTPREDSJEDNIK
Marijan Nikolić
POTPREDSJEDNIK
Jure Madunić
TAJNIK

Gradski odbor:

 1. Šime Zelić
 2. Jure Madunić
 3. Klara Čerina
 4. Ivan Vrgoč
 5. Marijan Nikolić
 6. Marija Rako
 7. Josip Milić
 8. Miroslava Ćosić
 9. Ivica Ljubičić
 10. Nora Kulić
 11. Domagoj Goreta
 12. Hrvoje Raos

Nadzorni odbor:

 1. Marino Mladen Kolobarić
 2. Bruno Slišković
 3. Mihaela Subašić
 4. Mate Radelja
 5. Luka Sunko