Tomislav Šuta: ‘Rokovi za Žnjan teku, a gradska uprava još nije ishodila dozvole ni definirala financiranje.’

Gradski odbor HDZ-a Split danas je sazvao konferenciju za medije na kojoj je sudjelovao predsjednik Tomislav Šuta, predsjednik Kluba vijećnika Jakša Balov i potpredsjednik HDZ-a Split Ivica Budimir. Svrha konferencije je bila ukazati na ugroženost realizacije cjelokupnog projekta Žnjana te su iznijeli sve probleme koje trenutno zabrinjavaju građane Splita.

Predsjednik HDZ-a Split Tomislav Šuta je istaknuo činjenicu kako za sam projekt Žnjan do danas nije ishođena niti jedna dozvola. „Osim što nisu ishođene dozvole, nemamo ni blizu definiran model financiranja projekta, a što je jedna od najključnijih stavki kako bi moglo doći do realizacije. Natječaj za radove nemamo na vidiku, a izbor izvođača je daleka budućnost,“ rekao je Šuta te istaknuo kako su problem rokovi koji protječu, a bez da se poduzimaju potrebni koraci.

Ističu kako je ugovor o koncesiji za Žnjan zaključen u studenome 2022. godine, a prema samome ugovoru Grad ima rok od 3 godine od dana sklapanja ugovora da projekt dovede do faze uporabne dozvole. „Navedeni rokovi su se mogli, da je bilo razuma, prolongirati tako da se ugovor o koncesiji zaključi nakon sezone, najkasnije do studenoga 2023. godine,“ rekao je Šuta te je ovim putem apelirao na gradonačelnika da čim prije raspiše natječaj te da se ishode dozvole, jer da su prošle dvije godine, a da se na dokumentaciji baš ništa nije izmijenilo. „Projekt kakav je ostavio prethodni gradonačelnik Andro Krstulović Opara prije dvije godine je isti dan danas. Prethodna vlast je učinila sve po pitanju ovoga projekta, a gradonačelnik Puljak, osim nekoliko paušalnih izjava, još nije rekao način na koji planira namaknuti sredstva za postotak kredita,“ posebno je naglasio.

Referirao se i na komunikacijski pristup gradonačelnika Puljka koji za odgovornost za sve vlastite neuspjehe nastoji prebaciti na neke druge, a najčešće na HDZ. „Njegove izjave i način komuniciranja su u potpunosti smiješni i deplasirani. Dvije godine je na vlasti u gradu, pred nama je treća turistička sezona od njegovog stupanja na vlast, a na Žnjanu još imamo mjesečevu površinu, kako je upravo on prije volio opisati prostor Žnjana,“ naglasio je Šuta.

Ističe kako su nerazumne odluke gradonačelnika dovele do izravne štete Gradu Splitu, jer prihoda od koncesija nema, Žnjan d. o. o. je ostao bez sredstava koja je mogao imati, a to je pokušao krpati netransparentnim pozajmicama ovom društvu koje je na svaki način pokušao sakriti. Smatra kako do pozajmica nije trebalo ni doći da je gradonačelnik postupio razumno, iskoristio mogućnost koja mu je dana i jednostavno prolongirao određene odluke.

„Smiješno je da sada govori da će uputiti zahtjev za mišljenje Ministarstvu, a vezano za vraćanje ugostiteljskih modula koje je već skinuo umjesto da je postupio promišljeno te prethodno zatražio mišljenje Ministarstva, pa tek onda donio odluku. Ovako je cijelu sezonu na Žnjanu itekako doveo u pitanje,“ zaključio je Tomislav Šuta. Također je podsjetio kako je HDZ kao najveća oporbena stranka zatražila da promijeni pogrešnu i nepromišljenu odluku kojom je gradonačelnik Puljak Žnjan zatvorio za kupanje ovoga ljeta te da su zadovoljni što je priznao pogrešku i prihvatio taj prijedlog.