Petar Škorić: Nije uloga građana da obavljaju taloženje i pročišćavanje vode, već je to temeljna zadaća ‘Vodovoda’

Potpuno mi je neprihvatljivo da građani Grada Splita i stanovnici još trinaest gradova i općina, koji se opskrbljuju vodom s izvora rijeke Jadro, u 21. stoljeću nemaju u svakom trenutku osigurano napajanje vodom za piće. Znamo da je zbog desetorostrukog porasta količina vode, u odnosu na protočnost, uvijek bilo zamućenja vode poslije velikih kiša, ali to ne smije biti izgovor Vodovodu za stalno odlaganje rješavanja toga osnovnog životnog pitanja za naše građane. Naš gradonačelnik Andro Krstulović Opara taj problem je istaknuo još u predizbornoj kampanji tražeći žurnu izgradnju uređaja za kondicioniranje vode za piće, što bi riješilo pitanje redovite zamućenosti vode uslijed velikih kiša.

Podsjećam, zadaća tvrtke Vodovod je osigurati čistu i pitku vodu svim građanima Splita, kao i zaštititi sigurnost izvorišta.

Odgovorno upravljanje Vodovodom podrazumijeva pronalazak alternativnog rješenja napajanje vodom, kako bi se spriječilo da u slučaju bilo koje nezgode (oštećenja dovodnog cjevovoda, onečišćenja sliva, potresa i sl. ) građani ne ostanu bez vode za piće.

Zato od budućih uprava Vodovoda, Agencije EKO Kaštelanski zaljev i Hrvatskih voda očekujem žurne planove za izgradnju alternativnog dovoda vode. To je najjednostavnije i najjeftinije učiniti spojem na najbliži sliv rijeke Cetine, na način da se od Zakučca kod Omiša, sa 200 nadmorske visine, osigura alternativna mreža koja bi gravitacijom išla uz trasu buduće brze ceste koju će sagraditi Hrvatske ceste prema Splitu. Time bi konačno riješili i pitku vodu za istočne dijelove Splita, koji se sada opskrbljuju tehničkom vodom iz rijeke Žrnovnica.
Do tog rješenja očekujem da Vodovod žurno pristupi izgradnji uređaja za kondicioniranje vode za piće, a ne da to pitanje prebacuju građanima. Također, očekujem da povećaju volumen vodospremnika jer postojeći ne osiguravaju dovoljnu količine vode duže od jednog dana. Ova gradska vlast osigurat će opskrbu svih stanovnika čistom i pitkom vodom, te ona u niti jednom trenutku ne smije biti dovedena u pitanje. Voda za piće osnovno je ljudsko pravo i zato treba biti dostupna svim ljudima!