Andro Krstulović Opara: Pokrenut ću rješavanje alternativnog napajanja vodom za sve građane Splita

Pitka i čista voda dostupna svima moj je cilj. Taj civilizacijski doseg mora biti ostvaren.  Žalosno je što u našem gradu postoji još ljudi koji nemaju reguliranu adkevatnu vodovodnu mrežu. Neprihvatljivo je što Grad Split još uvijek nema riješeno alternativno napajanje pitkom vodom. Građani Splita skupa s još trinaest gradova i općina vodu dobivaju izravno s izvora rijeke Jadro na kojem nisu izgrađene niti osnovne taložnice, visit web pa su u slučajevima velikih voda i kiša građani redovito izloženi zamućenoj vodi koja nije za piće.

Naglašavam da je naša voda ugrožena zbog porasta broja nelegalnih i nekontroliranih odlagališta otpada, koja se nalaze na vodopropusnim krškim područjima. Time raste opasnost od zagađenja rijeke Jadro i brojnih drugih izvorišta, a nitko ne zna što se sve može dogoditi u slučaju bilo koje nezgode (oštećenja dovodnog cjevovoda, onečišćenja sliva, potresa i sl. ).

Svakoj odgovornoj vlasti životi i zdravlje građana trebaju biti na prvom mjestu. Na žalost, umjesto podizanja kvalitete isporuke vode u splitskom komunalnom poduzeću Vodovod i kanalizacija, u posljednja dva mandata primarno su radili na podizanju broj zaposlenih rođaka, ali i partijskih drugova. Podiže se i nova poslovna zgrada, a jedino se ne podiže kvaliteta usluge građanima. Odlučan sam tome stati na kraj. Stoga ću odmah nakon preuzimanja vlasti zatražiti od Vodovoda, Agencije EKO Kaštelanski zaljev i Hrvatskih voda žurnu realizaciju projekta izgradnje alternativnog dovoda vode iz područja najbližeg sliva rijeke Cetine, kao i izradu taložnice, jer opskrba svih stanovnika čistom i pitkom vodom ni u jednom trenutku ne smije biti dovedena u pitanje.

Pitka i čista voda osnovno je ljudsko pravo i zato treba biti dostupna svim ljudima!