Vice Mihanović povodom Dana voda: „Štitit ću vode i more, u gradu više neće biti crnih jama, a poseban ću naglasak dati novom zelenilu po kotarima i mjesnim odborima“

Vice Mihanović završit će projekt pročistača vode  na rijeci Jadro, a Split će dobit vodu i sa rijeke Rude ili Cetine.

Kandidat za splitskog gradonačelnika Vice Mihanović u svom će mandatu razvijati Split u smjeru zelenog grada. Zajedno s Vodovodom i kanalizacijom Split radit će na poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture.

U svom će mandatu fokus staviti na brigu i zaštitu voda i mora.

Nužno je štiti naše vode. Splitska voda jedna je od najkvalitetnijih u Hrvatskoj, ali zbog novih propisa EU-a i smanjenja vrijednosti parametra zamućenja potrebno je izgraditi uređaj za pročišćavanje pitke vode na rijeci Jadro. Tijekom 2021. započet će se gradnja infrastrukturne građevine pročistača pitke vode na Majdanu za 400 000 stanovnika – govori Mihanović.

Zajedno s Vodovodom i kanalizacijom i Hrvatskim vodama, Grad će ustrajati na izradi projektne dokumentacije i realizacije projekta dovoda vode na područje Splita iz alternativnih pravaca rijeka Rude ili Cetine.

Podržat ću i projekt izgradnje hidrotehničkog tunela od izvorišta Jadro do glavnoga crpnog postrojenja na Ravnim njivama u svrhu kvalitetnije i sigurnije vodoopskrbe grada – ističe Mihanović.

U suradnji s ViK-om, poduzet će sve mjere za sprječavanje ilegalnog ispuštanja fekalnih voda u more i osigurati priključak za odvodnju.

Uvest ću redovite ekološke akcije čišćenja i monitoringa plaža, obale i plitkog priobalja te zaposliti građane slabijeg socijalnog statusa kao čuvare plaža – govori Mihanović i dodaje kako će zajedno sa Županijom dati preporuku koncesionarima da koriste ekološki prihvatljivu ambalažu umjesto plastike.

Mihanović će u svom mandatu raditi i na hortikulturnom uređenju grada.

Nadopunjavat ću i izmjenjivat postojeće stablašice i unijeti nove zelene strukture na ključnim točkama Splita. Osigurat ću dodatno zelenilo na neuređenim površinama u gradskim kotarevima i mjesnim odborima (pocket gardens) te na plažama i ostalim dijelovima pomorskog dobra. Također, pokrenut ću nabavu sadnica s konkretnom svrhom pošumljavanja cijelog područja Park-šume Marjan – kaže Mihanović.