Svim ženama od srca čestitamo Međunarodni dan žena

Nebrojeno žena kroz cijelu povijest je ostavilo dubok trag u znanosti, umjetnosti, politici, društvu i svijetu, a da za svoga života nisu osjetile da im za ta postignuća pripadaju zasluge. Stoljeća su prolazila, a ženama su bila uskraćena i najosnovnija ljudska prava – pravo glasa, pravo na rad, jednakost i brojna druga. I danas se žene susreću s brojnim preprekama u društvu, poput nejednako plaćenog rada, neravnopravnosti u dobivanju radnih mjesta, a u velikom dijelu svijeta žene su i dalje uskraćene i za ona najosnovnija ljudska i politička prava.

Naša je dužnost svakodnevno zalaganje i borba za ispravljanje svih nepravdi s kojima se žene i danas susreću, na osobnoj, društvenoj i institucionalnoj razini, a sve u cilju postizanja potpune jednakosti žena i muškaraca na svim razinama i iskorjenjivanja spolne diskriminacije.

Stoga ovaj dan iskoristimo kako bismo zahvalili svim ženama koje su nam najbliže – našim suprugama, djevojkama, sestrama, majkama i drugima. Posebno se prisjetimo svih snažnih i hrabrih žena koje su se kroz cjelokupnu povijest borile za svoj položaj i položaj svih žena – kroz svoje društveno djelovanje i kroz iznimne doprinose u svojim profesijama i u svom djelovanju.

Od srca vam čestitamo Međunarodni dan žena!