Proračun Grada Splita za 2022. godinu – dajte ruke Splitu!

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Iz prijedloga proračuna Grada Splita za 2022. godinu koji nam je dostavljen, jasno je kako gradonačelnik nije ispoštovao zakonsku obvezu javnog savjetovanja te je iz procesa izrade proračuna potpuno isključio zainteresirane građane i javnost. Razvidno je da svoje neznanje želi prebaciti na leđa naših građana zaduživanjem i poskupljenjem cijena vrtića i komunalne naknade.

To je suprotno načelima transparentnosti i građanske participacije koju je gradonačelnik najavljivao, a naši gradski vijećnici stoje na raspolaganju za zastupanje vaših ideja i prijedloga – zbog toga su i izabrani.

Stoga vas pozivamo da na mail adresu: prijedlozi@hdz-split.com pošaljete svoje prijedloge i sugestije za koje smatrate da su potrebne našem gradu. S obzirom da imamo dovoljno vremena do glasovanja o proračunu, dostavljene prijedloge planiramo raspraviti u širem formatu. Pozivamo gradske kotareve da organiziraju zborove građana jer je važno da što više ljudi direktno uključimo u odlučivanje o budućnosti našega grada. Raspravljene prijedloge zatim će analizirati naš stručni tim za proračun te ćemo se za njih boriti u formi amandmana na proračun za 2022.godinu na Gradskom vijeću.

Detaljan prijedlog proračuna možete vidjeti u dokumentima i tablicama koje prilažemo.

Prilozi