Predstavnice ZŽ KZ i Odbora za socijalna pitanja u posjetu Centru za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj”

  • IMG_0865
  • IMG_0867
  • IMG_0866
Međunarodni dan dječjih prava obilježava se 20. studenog. „Deklaraciju o pravima djeteta” usvojila je Generalna skupština UN-a 20. studenog 1959. godine, a 1989. godine usvojena je i „Konvencija o pravima djeteta”. Organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, svake godine potiču na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava s ciljem senzibiliziranja javnosti i ustanova.
Povodom navedenog predstavnice Odbora za socijalna pitanja GO HDZ Split i ZŽ “Katarina Zrinski” posjetile su Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” u Splitu. Ravnateljica,Željka Paleka ih je upoznala s programima i aktivnostima koji se provode u ustanovi,planovima za izdvojenu jedinicu u Kamenmostu (općina Podbablje). Također je navela potrebu da se određenom broju korisnika osigura adekvatan prostor izvan ustanove, na području grada Splita, za provođenje njima prilagođenih aktivnosti.