Posjet rehabilitacijskom centru ‘Naš svijet’

  • Screen Shot 2017-10-05 at 18.24.16
  • IMG-20171005-WA0018
  • IMG-20171005-WA0019

Predstavnici Odbora za socijalna pitanja GO HDZ Split, zajedno sa zamjenicom gradonačelnika Jelenom Hrgović su posjetili  Rehabilitacijski centar Naš svijet koji provodi terapijski rad s djecom koja imaju različite teškoće u razvoju: cerebralna paraliza, mentalna retardacija, poremećaji govorno-glasovne komunikacije, specifične teškoće u učenju, poremećaj autističnog spektra i poremećaj senzorne integracije.
U ugodnoj atmosferi dočekali su ih  najmlađi korisnici sa svojim roditeljima i terapeutima. Razgovarali su o mreži socijalnih usluga koje su dostupne u gradu Splitu, o potrebi širenja usluga, a posebice onih koje roditelje novčano ne opterećuju. Također je tema razgovora bila suradnja s drugim ustanovama u gradu,ali i u županiji. Predsjednica udruge, Katija Borčić i njena kolegica defektologica Ivana Skužin informirale su ih o uslugama koje pruža Rehabilitacijski centar, stručnom kadru koji je zaposlen, aktivnostima koje provode ali i o poteškoćama na koje nailaze u svakodnevnom djelovanju centra. Posebno su istaknule svoju zahvalnost donatorima koji su im omogućili uređenje prostora u kojem djeluju ali i realizaciju određenih aktivnosti. Na kraju posjeta dogradonačelnica i članovi Odbora zaželili su im uspješan rad te nastavak suradnje, kako s Gradom Splitom, tako i s Odborom za socijalna pitanja GO HDZ Split.