NAPUTAK o načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja za predsjednika i potpredsjednike GO HDZ-a Split

Članovi HDZ-a, Gradske organizacije HDZ-a Grada SPLITA s biračkim pravom, mogu se, sukladno odredbama Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kandidirati na neposrednim izborima koji ce se održati 22. studenog 2020. godine za:
a) predsjednika gradske organizacije HDZ-a SPLIT
b) potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a SPLIT.

Cijeli naputak možete preuzeti na sljedećem linku:

NAPUTAK