Mihanović konkretno o parkingu: „Unaprijediti ćemo i pojeftiniti javni gradski prijevoz te izgraditi nove garaže i parking mjesta“

Vice Mihanović ističe kako je pripremljena dokumentacija za gradnju 4 garaže i utvrđeno 27 lokacija za uređenje parkinga duž gradskih prometnica

Jedno od gorućih pitanja u Splitu svakako je pitanje parkinga. Vice Mihanović, kandidat za splitskog gradonačelnika stoga nudi konkretna rješenja za poboljšanje parkiranja u gradu, a svoj put započet će jačanjem prometnog odjela grada.

Radit ću na regulaciji parkiranja i izgradnji novih parkirališta i garaža. Parkiranje u centru grada bit će riješeno u sklopu projekta Istočne obale te na lokacijama poput Trga hrvatske bratske zajednice, Starog placa, Svačićeve i Kragićeve poljane na kojima će se omogućiti gradnja garaža. Za ove lokacije pokrenuti će se promjene prostorno planske dokumentacije – započinje Mihanović.

Od predstavnika gradskih kotara planira zatražiti sve površine koje bi potencijalno mogle biti lokacije za gradnju parkinga i garaža, a potom i promijeniti GUP tamo gdje je potrebno.

Trenutno čekamo dozvole za tri garaže u Doverskoj, Dobrilinoj i Odeskoj ulici, a za Lokve je spremna lokacijska dozvola, dok je za još četiri lokacije poput garaže na Brdima, Ravnim Njivama i Sućidru potrebno rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom ubrzat ćemo rješavanje imovinsko pravnih odnosa – govori Mihanović.

U mandatu planira razgovarati i s privatnim vlasnicima i sklopiti Sporazum o razvoju projekta parkinga kojim će se privatnim vlasnicima osigurati naknada za njihovo zemljište po okončanju sporova vezano za povrat zemljišta.

Duž postojećih gradskih prometnica legalizirat ćemo postojeća nelegalna i predvidjeti nova parkirna mjesta. Konkretno, radi se o 27 mogućih lokacija, a primjer je uređenje ulice A. B. Šimića na Blatinama – kaže Mihanović.

Ističe kako postoji i idejni projekt za rješavanje parkinga za KBC.

U mandatu ću uspostaviti bržu administraciju u vidu ubrzavanja procesa izdavanja dozvola i podrške službi grada. Građani će mi biti prioritet – ističe Mihanović koji planira uvesti novu politiku cijena i zona u suradnji s Prometom i Split parkingom. Manje se cijene stoga očekuju za javni gradski prijevoz, a veće za parkiranje, što se ne odnosi na stanare.

– Poticat ću izgradnju biciklističkih staza i preprojektiranja ulica, stvaranje žutih traka za prednost javnom gradskom prijevozu te jačanje alternativnih oblika javnog gradskog prijevoza poput sustava javnih gradskih bicikli i Car sharing-a. Takva aktivnost utjecati će na smanjenje broja vozila građana – govori Mihanović koji planira usvojiti i SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) kao podlogu za sve promjene.

Mihanović će također raditi i na novom pravilniku o Taxi službama kao i na integracijama pametnih rješenja poput smart parkinga i ITS sustava za upravljanje prometom.