Marijan Čelan: “U Radnoj zoni Dračevac i Tehnološkom parku bit će zaposlene tisuće ljudi!”

U posljednje dvije godine ova Gradska uprava u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i resornim ministarstvima poduzela je ključne korake i krenula u realizaciju projekta Tehnološkog parka Split na Dračevcu, za razliku od bivših gradskih uprava koje su od 2009. godine do 2017. isto mogle učiniti da su htjele.

Dračevac Splitu nije darovan tri puta radi ove gradske vlasti ni radi ove Vlade, krivce treba tražiti u nekim bivšim vlastima, gradskim upravama, gradonačelnicima, … koji darovnicu danu 2009. godine nikad nisu ni pokušali konzumirati, provesti parcelaciju po detaljnom planu, upisati Grad Split kao vlasnika, izraditi projekt, s Vladom razriješiti pitanje potraživanja prema Republici Hrvatskoj, riješiti sporne odnose i sudske sporove sa Sveučilištem u Splitu, Ministarstvom obrane, …

Zemljište od gotovo 100 tisuća metara kvadratnih vrijedno 137 milijuna i 900 tisuća kuna ne pada s neba, bilo je potrebno riješiti nekoliko dubioza iz prošlosti da bi se darovanje moglo realizirati. Podsjećamo, isto se moglo napraviti i nakon prve darovnice 2009. godine, zašto nije – nije pitanje za ovu Gradsku vlast.

KRONOLOGIJA:

 • 2009. Radna zona Dračevac (bivša vojarna), darovana je darovnicom gradu Splitu početkom godine, nakon čega je grad osnovao Splitsku razvojnu agenciju d.o.o., koja je od osnutka trebala preuzeti organizaciju radne zone Dračevac te pripreme dokumentacije i realizaciju projekta. Darovnicom je bilo definirano da će grad provesti izmjene prostorno-planske dokumentacije, potrebne parcelacije, upisati vlasništvo te početi s dijelom realizacije u ostavljenom roku
 • 2009. – 2017., Grad je donio DPU radne zone Dračevac, ali nije u međuvremenu niti proveo parcelaciju niti upisao vlasništvo nad zonom, a Splitska razvojna agencija d.o.o je u međuvremenu ostala bez zaposlenika te je prestala aktivno djelovati
 • 2017. godine ugovor o darovanju prestaje postojati jer Grad Split nije izvršio gotovo nijednu ugovornu obvezu, time Grad gubi cijelu radnu zonu Dračevac
 • 2018. godine Grad reaktivira Splitsku razvojnu agenciju d.o.o. i počinje aktivan rad na pripremi nove namjene radne zone Dračevac izradom novog idejnog urbanističkog rješenja. Usvaja se Strategija urbane aglomeracije Split te se definiraju strateški projekti – Tehnološki park Split te Prometni centar Split u ukupnom iznosu od oko 130 milijuna kuna
 • 2018. godine na sjednici Vlade u Splitu, dio radne zone Dračevac dodijeljen je Splitsko-makarskoj nadbiskupiji za potrebe realizacije odgojno-obrazovnog centra Splitsko-makarske nadbiskupije, a za ostatak zone je iskazana namjera darovanja nakon stjecanja uvjeta za darovnice Gradu Splitu
 • Započeta je izrada novog Detaljnog plana Radne zone Dračevac, koja je i usvojena krajem 2018. godine
 • Započeti su pregovori sa Sveučilištem u Splitu oko mirnog rješenja spora zbog neplaćenog komunalnog doprinosa koji je bio rezultat nemogućnosti provedbe darovnica Gradu Splitu radi nemogućnosti davanja izjave o odricanju od potraživanja kao zakonskog preduvjeta za darovnice
 • 2019. godine provedena je javna nabava i ugovorena projektno-tehnička dokumentacija prve faze Tehnološkog parka Split uključujući rekonstrukciju jedne od zgrada vojarne, na razini idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
 • Odlukom Grada Splita i potvrdom vijeća Urbane aglomeracije Split – sredstva za realizaciju Prometno centra Split prebačena su u sredstva za Tehnološki park Split, s obzirom na procjenu troška realizacije prometnog centra od 300 milijuna kuna, a što prejudicira obvezu sufinanciranja grada i Prometa d.o.o., kroz aktiviranje postojećeg zemljišta na Kopilici te veći udio bespovratnih sredstava – za što je izrađena Masterplan studija urbane regeneracije Kopilice. Sredstva ovako organizirana bi trebala biti dovoljna za realizaciju rekonstrukcije postojeće zgrade u centralnu zgradu Tehnološkog parka Split Dračevac
 • 2020. godine ugovorena je izrada projektno-tehničke dokumentacije za cjelokupnu infrastrukturu Radne zone Dračevac, uključujući cestovnu infrastrukturu. Nositelji izrade su Grad Split te za pojedinačni dio Hrvatske ceste d.o.o., dokumentacija je u izradi, kao i parcelacija te se očekuje dobivanje potrebnih građevinskih dozvola do kraja 2020. godine
 • Sporazumom s Vladom Republike Hrvatske i Sveučilištem u Splitu riješen je spor sa Sveučilištem u Splitu te stvoreni preduvjeti za provedbu darovnice sa sjednice Vlade 2018. godine u Splitu
 • Vlada Republike Hrvatske na blagdan svetog Dujma donijela je odluku o darovanju nekretnina u svibnju 2020. godine

I za kraj ono za nas najvažnije, Projektno-tehnička dokumentacija Tehnološkog parka Split zajedno sa studijom izvodljivosti planira se dovršiti do kraja lipnja, čime su nakon provedbe darovnice zemljišta stvoreni preduvjeti za objavu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju centralne zgrade Tehnološkog parka Split te ostvarivanje prvog uvjeta darovnice radne zone Dračevac Gradu Splitu. Predmetni objekt u svojoj naravi imati će prostor za zapošljavanje od oko 700 novozaposlenih u sektoru visokih tehnologija i pripremljenu dokumentaciju za nastavak na dodatnih 2.000 zaposlenika, u slučaju da poduzetnici potvrde iskazani interes za smještaj u predmetnoj radnoj zoni i Tehnološkom parku, kao što je preliminarnim pozivom i bilo prikazano.