Gradsko vijeće je usvojilo Plan gospodarenja otpadom Grada Splita, a oporba se opredijelila za opstrukciju

Gradsko vijeće Grada Splita je izglasalo Plan sa 19 glasova za, dok su se vijećnici MOST-a, stranke Pametno i SDP-a bez ikakvog valjanog razloga opredijelili za opstrukciju i glasovali protiv dokumenta koji omogućuje kvalitetan početak gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom Grada Splita donosi Gradsko vijeće kao dugoročni plan koji sadrži analizu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Grada Splita, podatke o proizvedenom otpadom kao i potrebne mjere. Nacrt plana izradila je tvrtka ECOINA d. o. o. Plan stavlja naglasak na otpad kao resurs i sirovinu koju je moguće ponovno upotrijebiti ili reciklirati što je jedno od ključnih načela paketa EU za kružno gospodarstvo.

Svrha donošenja Plana je definirati okvir za održivo gospodarenje otpadom te obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na uspostavu reda prvenstva u postupcima gospodarenja otpadom. Prije svega radi se o sprječavanju nastanka otpada, smanjivanju količine otpada za odlaganje, provedbi skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja te nadzoru nad obavljanjem tih djelatnosti kao i skrbi za neusklađeno odlagalište neopasnog otpada i divlja odlagališta otpada. Usvajanjem ovog Plana stvoreni su preduvjeti za osiguranje raspoloživih sredstava za sortirnicu i kompostanu, te nabavku kanti i druge opreme.

 

Cijeli Plan možete pročitati ovdje: http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23302