Gradsko vijeće je usvojilo odluku o prikupljanju miješanog komunalnog otpada

Gradsko vijeće je upravo usvojilo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Splita. Grad Split je ušao u proces u kojem postoje rokovi koji se moraju poštivati. Nezadovoljni smo stanjem koji smo naslijedili jer duboko kasnimo u izradi plana gospodarenja otpadom kojim će se, kada bude donesen, mnoge stvari iz današnje Odluke moći unaprijediti i tijekom primjene popraviti.

Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Splita, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Glavno načelo ove Odluke je građanima osigurati mogućnost odvajanja i odvojene predaje otpada u reciklažnim dvorištima, što će u konačnosti značajno smanjiti ukupne količine otpada. Isto tako uspostavlja se pravedniji obračun cijene javne usluge po broju članova kućanstva, umjesto dosadašnjeg obračuna po površini, volumenu nekretnine i broju pražnjenja, dok je krajnji cilj izgraditi mjerljiv sustav kojim će svaki korisnik plaćati točno onoliko koliko i proizvede otpada. To je sigurno i najbolji način stimuliranja svih ekološki osvješteniih građana.

Pored reciklažnih dvorišta, nadzora i ugovornih kazni ovom odlukom utvrđeni su brojni postupci koji će doprinijeti poboljšanju sustava prikupljanja otpadom u gradu Splitu. Ova odluka predstavlja značajnu nadogradnju postojećeg sustava, a ista će se u hodu mijenjati i dorađivati sukladno iskustvima tijekom provedbe.