Budimir: Grad može mirno spavati! Zahvaljujući angažmanu Krstulovića Opare, Grad neće snositi 85 milijuna eura za Spaladium centar

Sve nas je itekako razveselila vijest da je na Vrhovnom sudu odbijen zahtjev banaka za reviziju presuda vezanih za gradnju Spaladium centra kojim se pokušavao Grad Split teretiti za vrtoglavi iznos od 85 milijuna eura s kamatama. Ovo je konačna završnica ovog dugotrajnog i mukotrpnog procesa kojeg je započeo gradonačelnik Andro Krstulović Opara u velikoj želji da Grad i građane zaštiti od velikog nasrtaja od strane banaka s kojima se u tim trenucima suočio.

Prva pobjeda je označena 2021. godine pravomoćnom presudom, a sada su konačno iscrpljeni svi mogući izvanredni pravni lijekovi. 

Zahvaljujem i čestitam Andri Krstuloviću Opari na iznimnome angažmanu na ovome pitanju, odvjetnicima koji su kvalitetno zastupao interese našega grada u ovom dugotrajnom sudskom postupku, kao i svima u Gradskoj upravi koji su nastavili raditi na ovome pitanju nakon presude iz 2021. godine. Ono što je najvažnije, Grad nakon ove završnice može mirno spavati, bez 85 milijuna eura teškog ‘mača’ nad glavom.