Besplatne poduke za učenike osnovnih i srednjih škola

Hrvatska demokratska zajednica grada Splita i ove godine organizira pomoć pri učenju za učenike srednjih i osnovnih škola. Poduke iz hrvatskog, engleskog, njemačkog, talijanskog, matematike, fizike i kemije će se održavati subotom te su besplatne svima. Pozivamo zainteresirane učenike i roditelje da nas kontaktiraju putem: telefona 098/182-0279 , e-maila: info@hdz-split.com, Facebooka ili osobno dolaskom u prostorije Gradskog odbora (Sinjska 2/II).

Ujedno pozivamo i sve zainteresirane nastavnike, studente i druge kvalificirane suradnike iz navedenih predmeta da se svojim angažmanom pridruže ovoj plemenitoj akciji. Rok za prijave učenika je do 6. veljače 2018. (u prijavi treba navesti ime i prezime, predmet, naziv škole i razred te kontakt telefon/e-mail).