Filip Odrljin
V. D. PREDSJEDNIKA
Ivan Jagnjić
TAJNIK
Marina Matković
POTPREDSJEDNICA
Andrea Udiljak
POTPREDSJEDNICA
Josip Gojak
POTPREDSJEDNIK
Josip Perkušić
POTPREDSJEDNIK
Miroslava Ćosić
RIZNIČARKA

Gradski odbor:

 1. Filip Odrljin
 2. Marina Matković
 3. Frane Radelja
 4. Toni Miloš
 5. Ante Bačić
 6. Hrvoje Balić
 7. Andrea Udiljak
 8. Hrvoje Božić
 9. Miroslava Ćosić
 10. Josip Gojak
 11. Ivan Jagnjić
 12. Toni Kalebić
 13. Matea Kegalj
 14. Mirko Latković
 15. Duje Maretić
 16. Toni Marinac
 17. Ena Matković
 18. Tomislav Milaković
 19. Ivo Perković
 20. Josip Perkušić
 21. Hrvoje Popović
 22. Marin Rubić
 23. Marijela Rubelj
 24. Milan Stojić
 25. Tomislav Šimunac
 26. Mario Šimundić
 27. Tea Tolić
 28. Ivan Vukorepa
 29. Tea Vrgoč

 

Nadzorni odbor:

 1. Luka Bartulin
 2. Jelena Karaman
 3. Marija Petričević
 4. Ivona Safić
 5. Tomislav Subašić